DIENSTEN

City Marketeers kan vele diensten verzorgen op het gebied van citymarketing en citybranding.

Voor de profilering van een toeristische regio of gemeente maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring en bewezen best practices voor gebiedspromotie. Destinatiemarketing kan vorm krijgen in een strategisch plan tot aan de volledige uitvoering van de toeristische organisatie en communicatie.

Zo hebben wij ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van meerjarige programma’s waarbij meetbare doelen worden nagestreefd en behaald. Waar anderen faalden, had onze aanpak wél het zo gewenste resultaat. Dit komt omdat wij bij onze projecten zowel een op een als in groepsvorm met de stakeholders contact onderhouden.

Daardoor gaan nuances in de communicatie niet verloren, en kunnen wij eventuele uitdagingen vroegtijdig in kaart krijgen en hiervoor oplossingen zoeken en vinden. Dit noemen wij “social citymarketing”.

Meer concreet leveren wij onder meer de volgende diensten:
-Kwartiermaker: het opzetten en inrichten van een toeristische (promotie) organisatie voor bijvoorbeeld een gemeente.
-Communicatieadvies: hoe ga je om en communiceer je met de stakeholders in een gebied, zoals bijvoorbeeld bestuurders, ondernemers, culturele organisaties, toeristische organisaties en anderen?
-On- en offline promotieplanning: wat is binnen een bepaald budget een realistische doelstelling, en
hoe gaan we die behalen?
-Uitvoeren meerjarige campagnes en acties

Schuiven naar boven